CHUYỆN NGƯỜI TÙ

Chuyện Người Tù   Được sự cho phép của Tác Giả là phu nhân của K2TLVP Ngô Xứng, tôi post lại bài viết rất sâu sắc, dí dỏm, thắm đượm nghĩa tình này để tặng quý Tù Hữu K2 trại Tân  Lập tỉnh vĩnh Phú. K2 có 3 ông Ngô: Ngô Sắn, Ngô Ta và Ngô […]

Đọc Thêm

1

CHUYỆN NGƯỜI TÙ

2
3
4
5

ĐIỂM TIN VIỆT NAM

6
7
8
9
10

12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
Điểm Tin Việt Nam

4
5
Quảng Cáo

Liên Hệ

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Thư Giản

THƯ GIÃN

14
15
16
17
18
19
20