TUYÊN CÁO CỦA VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG
V/v BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA 15 CỦA  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Từ khi đảng Cộng Sản Việt Nam cướp chính quyền tại miền Bắc, họ đã tổ chức bầu cử Quốc Hội khóa 1 vào tháng 1 năm 1946, tính đến nay đã có 15 khóa. Sự thật, các cuộc bầu cử Quốc Hội tại Việt Nam là một trò hề độc diễn nhằm hợp thức hóa việc đảng Cộng Sản nắm độc quyền cai trị đất nước.
Ngày 23 tháng 5 năm 2021 là ngày bầu cử quốc hội khóa 15 lại một lần nữa trò hề “đảng cử dân bầu” tiếp diễn, nhằm lựa chọn những đảng viên cộng sản vào Quốc Hội nước Việt Nam để tiếp tục nắm quyền độc quyền cai trị trong 5 năm tới (2021-2026).

Bầu cử Quốc Hội do Đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) dàn dựng, hoàn toàn mang tính bịp bợm nhằm đánh lừa đồng bào trong và ngoài nước, và các nước tự do dân chủ trên thế giới. Cụ thể là:

– Các cuộc bầu cử Quốc Hội do Đảng Cộng Sản Việt Nam định hướng và kiểm soát chặt chẽ, hoàn toàn đi ngược nguyện vọng của người dân, nên Quốc Hội đó không đại diện cho người dân Việt Nam.

– Mỗi lần bầu cử Quốc Hội tại Việt Nam là một lần đảng CSVN hợp thức hóa sự cai trị độc tài cố hữu của Đảng, đi ngược lại ý nguyện tự do dân chủ của toàn dân.

– Bầu cử Quốc Hội Việt Nam chỉ là màn kịch dân chủ giả hiệu do Đảng và Mặt Trận Tổ Quốc – một tổ chức ngoại vi, tay sai của Đảng CSVN đạo diễn.

– Việc lựa chọn Đại Biểu Quốc hội là do Đảng chọn, người trúng cử do đảng quyết định trước, không phải bởi lá phiếu của cử tri người dân.

– Những người có nguyện vọng ra ứng cử độc lập thì bị nhà nước CSVN sách nhiễu và bắt bớ đưa ra tòa với những tội danh mơ hồ hoặc ép phải rút lui khỏi danh sách ứng viên.

 

Trước những sự thật hiển nhiên từ 75 năm nay (1946-2021) Việt Nam Quốc Dân Đảng tuyên cáo:

 

– Quốc Hội bù nhìn và nhà cầm quyền tại Việt Nam đi ngược lại với quyền lợi quốc dân đồng bào, xem thường khát vọng  tự do dân chủ, nhân quyền nên không đại diện cho dân tộc Việt Nam.

– Kêu gọi toàn dân ý thức được tự do dân chủ của mình không thừa nhận Quốc Hội bù nhìn tự dựng lên của CSVN. Hãy cùng bắt tay nhau tranh đấu giải thể chế độ độc tài toàn trị CSVN để cứu nước cứu dân.

– Toàn dân rất túng khổ khi đối diện với đại dịch Coronavirus, hãy tẩy chay trò hề bầu cử độc diễn Quốc Hội CSVN để tiết kiệm tiền của người dân Việt Nam bỏ ra gần 3,700 tỷ đồng cho cuộc bầu cử Quốc hội Khóa 15 này.

Ngày 20 tháng 5 năm 2021
Việt Nam Quốc Dân Đảng

Related post

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.