LỰC LƯỢNG UASVSC

 LỰC LƯỢNG UASVSC
TIN BUỒN CHO ĐẠI GIA ĐÌNH US ARMY VETERANS SUPPORT COMMAND (USAVSC).
 
Giáo Sư HOÀNG PHÙNG BÂN
   
    
Giáo Sư HOÀNG PHÙNG BÂN là vị anh cả của đại gia đình USAVSC, Giáo Sư dù trọng tuổi, sức khỏe yếu kém, nhưng trong hầu hết các buổi họp mặt của USAVSC tại NJ, PA, NY, Giáo sư thường hiện diện để vui và ủng hộ tinh thần các em trẻ. Từ hơn 6 tháng nay bệnh thận trở nên nặng hơn, Giáo Sư được chạy lọc thận hàng ngày tại bệnh viện, ….nhưng,… nhưng chiều hôm qua 20/05/2020, thận của Giáo Sư không hoạt động nữa … và vì thế Giao Sư ra đi….Gia đình vẫn chưa được vào thăm Giáo Sư được, ..Có tin gì mới, chúng tôi sẽ thông báo tiếp.
Vậy mong rằng chúng tay hãy cùng hiệp thông nguyện cầu cho linh hồn Giáo Sư được thanh thản ra đi và sớm về cùng với Chúa….
Quý vị có thể liên lạc với gia đình Giáo Sư qua số: 346-401-4336 (Cell) — 609-385-2421 (F).
 
USAVSC / HQ 1

Related post

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.