Tags : Việt Nam

HOÀNG ĐỨC NHÃ : “MÌNH LÀ VÁN CỜ HỌ THÍ

LTS: Thấm thoát mà đã trải qua 45 năm quốc hận và đau thương đối với những người dân miên Nam Việt Nam. Cho đến ngày nay, có thể rất nhiều người đang hiểu sai về những quân dân cán chín VNCH, thậm chí có người còn đổ lỗi cho những người lãnh đạo hay […]Đọc Thêm